Ken jij jouw rechten als patiënt?

Zorgrelatie verbeteren en beschermen

De wet 'rechten van de patiënt' moet ervoor zorgen dat er een goede en veilige zorgrelatie is tussen zorgverlener en zorgvrager. Ik vind het belangrijk dat je je rechten als patiënt kent. Dat is de basis om samen met je arts tot een goede behandeling van je ibd (= inflammatoire darmziekten) te komen.

Dit zijn jouw rechten als patiënt: 

  • recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • recht op informatie over de gezondheidstoestand
  • recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • recht om vrij en geïnformeerd toe te stemmen in de behandeling
  • recht op inzage / afschrift van het patiëntendossier
  • recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst

Jouw rechten als ibd-patiënt

1.  Recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar

Je kiest je zorgverlener op basis van wat jij belangrijk vindt. Moet je arts dichtbij huis zijn? Of heb je al goede dingen over hem gehoord. Ikzelf vind het belangrijk dat een arts écht tijd maakt en luistert. Zeg als patiënt eerlijk wat je voelt, waar je pijn hebt, wat je klachten zijn enzovoort. Op die manier komen jullie samen tot een goede vertrouwensrelatie.

2.  Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Je zorgverlener dient je informatie te geven die je kan begrijpen, in 'mensentaal'. Als jij begrijpt wat je behandeling zal inhouden dan heb je ook vertrouwen in je arts/verpleegkundige/kinesist/... . 

3. Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Dat betekent dat je zorgverlener je behandelt op basis van actueel bewezen wetenschappelijk onderzoek en dat hij zorgvuldig dient te handelen. Uiteraard ook op een respectvolle en menselijke manier met je omgaat.

4. Recht om vrij en geïnformeerd toe te stemmen in de behandeling

Als patiënt met colitis ulcerosa of ziekte van Crohn heb je allicht al talloze behandelingen achter de rug. Bij elke behandeling die je arts voorstelt moet hij/zij je goed informeren. Zodat je weet wat je kan verwachten, de nevenwerkingen, moet je voor de behandeling naar het ziekenhuis komen, moet je jezelf inspuitingen geven, ... Pas als je goed geïnformeerd bent kan je een beslissing maken. Je hebt het recht om een behandeling te weigeren als je je hier niet goed bij voelt.

5. Recht op inzage / afschrift van het patiëntendossier

Je hebt als patiënt het recht om je patiëntdossier in te kijken. Inzage in laboresultaten, scans, verslagen,... . Op die manier ben je goed geïnformeerd en kan je ook gerichte vragen stellen aan je zorgverlener. 

6. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoon die jou behandelt heeft beroepsgeheim. Dat betekent dat hij discreet omgaat met info omtrent jouw gezondheid en welzijn. De zorgverlener dient je privacy te respecteren. Enkel de zorgverleners die je behandelen mogen je dossier inkijken. 

7. Recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst

Heb je klachten over de zorgverlening die je gekregen hebt? Zowel in de thuissituatie als in het ziekenhuis kan je naar de ombudsdienst gaan. Het ziekenhuis heeft een eigen ombudsdienst. Heeft je klacht betrekking op een situatie buiten het ziekenhuis dan kan je de ombudsdienst van de federale overheid contacteren. De ombudsdienst is neutraal en zal luisteren naar je verhaal. Zij zullen je helpen om samen met de zorgverlener tot een oplossing te komen. Deze dienst is gratis. 

Ga in overleg met je arts en probeer samen tot een goede behandeling te komen.

19 april 2019

Ken jij jouw rechten als patiënt?
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x