Waarom jij je best laat vaccineren

Uit de poll die ik op sociale media hield bleek dat de helft van jullie zich elk jaar laat vaccineren tegen de griep en de andere helft niet, een gelijke verdeling dus. In dit artikel wil ik jou overtuigen van het belang om je als IBD-patiënt goed te laten vaccineren.

Wat is vaccineren?

Vaccineren gebeurt door een entstof (=vaccin) in het lichaam te brengen door middel van een spuit. Een vaccin bestaat uit sterk verzwakte of dode ziektekiemen (virussen of bacteriën) of delen ervan die de ziekte niet kunnen veroorzaken. Als reactie op deze lichaamsvreemde stof maakt het immuunsysteem vervolgens antistoffen aan, zonder zelf de ziekte door te maken.

 Vaccinatie is voor het lichaam  een soort eerste kennismaking met een virus of bacterie. Het lichaam leert hoe correct erop te reageren zodat die virussen of bacteriën de ziektes niet kunnen veroorzaken wanneer je er later mee in contact komt.

Een vaccinatie moet je dus beschouwen als een bescherming tegen elke toekomstige blootstelling aan een ernstige ziekte. De blootstelling is vaak onvoorspelbaar en oncontroleerbaar, je kan je dus het best tijdig laten inenten.

Als kind wordt je volgens een vast vaccinatieschema ingeënt. Op die manier ben je beschermt tegen verschillende ziektes zoals bof, rode hond en kinkhoest. Maar hoe zit het dan als je een chronische aandoening hebt?

IBD en een verzwakt immuunsysteem

Door colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn heb je een verzwakt immuunsysteem. Niet alleen door de aandoening zelf maar ook omdat we dikwijls immunosuppressiva krijgen. Dat is medicatie die je immuunsysteem onderdrukt. Om op die manier de IBD onder controle te krijgen. Hierdoor ben je meer vatbaar voor ziektes. Om jezelf te beschermen hiertegen laat je je best vaccineren tegen griep en pneumokokken. 

Een vaccinatie is eenvoudig en veilig en de prik is zo gebeurt. Ik kan het als verpleegkundige en patiënt weten :). Het dient als voorzorgsmaatregel om je gezondheid te beschermen. Het kan een verschil maken tussen leven en dood. Zeker bij oudere mensen of iemand met een zwak immuunsysteem. Als iemand in je omgeving een zwakke immuniteit heeft is het raadzaam om je te laten inenten. Als jij de griep zou krijgen en dan in de buurt komt van iemand die zwakker is kan die persoon ziek worden en dat kan hem/haar fataal zijn.

Waarom zou je niet kiezen voor een vaccinatie? 

Ik kan eerlijk gezegd geen enkele reden opnoemen. Waarom zou je je niet willen beschermen tegen een ziekte als je dat risico kunt beperken? 

Een vaccin is een geneesmiddel en een geneesmiddel kan bijwerkingen hebben. Bij een vaccinatie kan dit pijn, zwelling of roodheid zijn op de plaats waar de prik gezet is, maar dit gaat voorbij. 

Griep 

Griep, we kennen het allemaal. Als je het te pakken hebt voel je je enorm ellendig. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Het influenzavirus dat de seizoensgriep veroorzaakt kan uit verschillende types bestaan (de meest voorkomende zijn type A en B). De ziekteverschijnselen zijn vooral koorts, spierpijn, hoofd-en keelpijn, droge hoest en koude rillingen.

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Overdracht gebeurt via druppels en over een korte afstand. Door hoesten of niezen kan het griepvirus zich dus verspreiden. Meestal genees je hier vanzelf van na enkele dagen (ook al lijkt het soms een eeuwigheid te duren :p ).

De griepprik is sterk aan te raden voor chronisch zieken, 65+'ers, zwangere vrouwen en iedereen die in de zorgsector werkt. Dat maakt dat ik dubbel zoveel redenen heb om me te laten vaccineren aangezien ik in Gasthuisberg werk :) .

Ik laat me jaarlijks vaccineren voor de griep. Ik kies ervoor om dit rond begin november te zetten. Laat je je vaccin vroeg zetten dan ben je niet de volledige winterperiode beschermd.

Pneumokokken

Vaccinatie tegen pneumokokken maakt deel uit van het basisvaccinatieschema van Kind en Gezin. Je wordt gevaccineerd op 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden en 12 maanden. 

De symptomen kunnen erg uiteenlopend zijn. Pneumokokken geven een ziektebeeld gaande van lichte luchtwegeninfecties tot  longontsteking, hersenvliesontsteking, sinusitis en bloedvergiftiging.

De besmetting gebeurt net zoals bij griep door het overdragen van fijne druppels door hoesten en niezen. Bij ernstige longinfecties is een behandeling met antibiotica nodig. 

Mijn vaccinatie voor pneumokokken liet ik in oktober dit jaar zetten. Toen in 2014 de diagnose van colitis ulcerosa werd gesteld zei de arts dat ik jaarlijks mijn griepvaccin diende te krijgen en best ook mijn vaccin voor pneumokokken. Toch heb ik het pas sinds dit jaar laten zetten omdat ik nu Entyvio krijg. Dit is een immuunsupressor. Hoewel ik hiervoor ook geneesmiddelen nam die het immuunsysteem onderdrukten. Hiervoor leek het me minder belangrijk maar mijn artsen moedigden me erg om dit te doen en lieten me inzien hoe belangrijk het is om het vaccin te krijgen als je immuunsuppressiva krijgt.

Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen en kijk alvast uit naar jullie reacties op dit artikel!

Afbeelding: laatjevaccineren.be

19 november 2018

Waarom jij je best laat vaccineren
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x